Foto: Per Aronsson Foto: Anna Rehnberg Foto: Madeleine Thyrsson

Enheten för arbetsliv

Denna del av Kompetenscentrum arbetar med att skapa möjligheter för arbetssökande att lättare komma ut i arbetslivet eller att börja studera.

Hit kommer du antingen via Arbetsförmedlingen eller Individ- och familjeomsorgen i Kungsbacka kommun. Du kan få allt från coachning och praktik till arbetsträning, som gör att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

De insatser vi erbjuder genomförs alltid i samarbete med dig och uppdragsgivaren .Du kan arbetsträna inom flera olika områden i kommunen, både individuellt och i grupp. Arbetet sker i nära samverkan med både kommunens övriga förvaltningar och arbetslivet.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se