Kompetenscentrum

Vuxenutbildningen är en del av Kungsbacka kommuns verksamhet Kompetenscentrum. Här finns också studie- och yrkesvägledning, Yrkeshögskolan, en enhet för arbetslivsfrågor och enheten för etablering som arbetar med områdena bostad, arbete, studier och fritidsaktiviteter under de nyanländas första tid i kommunen.

Kompetenscentrum är en mötesplats för alla invånare i Kungsbacka som på något sätt vill vidare. Utifrån dina behov och önskemål försöker vi tillsammans hitta lösningar.

Här finns samlad kompetens för dig som är i behov av vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, har kommit ny till Sverige och behöver lära dig svenska, vill byta riktning i karriären eller behöver komma närmare arbetslivet.

Verksamhetschef, Karin Zetterman

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se