Viktiga datum

Januari

Anmälan till högskoleprovet öppnar den 15 januari 2016. Mer information hittar du på studera.nu.

Februari

Sista anmälningsdag för Högskoleprovet 15 februari 2016. Anmäl dig på studera.nu.

Mars

Webbanmälan för kurser och program startar på Antagning.se den 15 mars 2016.

April

Högskoleprovet 9 april 2016

Sista ansökningsdag till högskolan 15 april 2016 anmäl dig på Antagning.se

Maj

Ansökan till folkhögskola, observera olika ansökningsdatum till olika skolor.

Juni

Betygskomplettering tillhanda Antagning.se 20 juni 2016.

Augusti

Anmälan till högskoleprovet öppnar den 15 augusti 2016. Mer information hittar du på studera.nu.

September

Anmälan till högskoleprovet senast 15 september 2016. Anmäl dig på studera.nu.

Oktober

Högskoleprovet 29 oktober 2016.

November

Kunskap och Framtid, utbildningsmässa i Göteborg, 10-12 november 2016.

Med reservation för ändringar.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se