Vad gör jag om jag skadar mig under min utbildning?

Om du skadar dig under din utbildning ska du själv söka läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan, anmäla skadan till Protector försäkring på telefon 
08-410 637 00 eller www.protectorforsakring.se. Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse.
Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors webbplats eller via
e-post skador@protectorforsakring.se.
Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Läs mer om olycksfallsförsäkring på Kungsbacka kommuns webbplats