Foto: Per Aronsson Foto: Per Aronsson Foto: Per Aronsson

Kvalitetsarbete

Kungsbackas vuxenutbildning kännetecknas av ett målmedvetet och systematiskt kvalitetsarbete där alla har ett ansvar att följa upp och utvärdera sitt arbete.

De upphandlade skolorna ska aktivt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och arbeta för en ökad måluppfyllelse utifrån elevens individuella behov samt att följa upp avtalade utbildningar så att nationella riktlinjer, styrdokument samt lokala politiska direktiv följs.