Ansökan

Så här söker du till vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun

Utbildning i Svenska för invandrare, Sfi
Du söker till sfi genom ett personligt besök hos en studie- och karriärvägledare på Kompetenscentrum.

Grundläggande och gymnasial nivå 
Kurser på grundläggande och gymnasial nivå söker du via webbansökan. Du hittar en guide som visar hur du gör steg för steg, längst ner på sidan. Information om de kurser och utbildningar som erbjuds hittar du här i kurskatalogen.

Du som är ny elev
Du söker senast sista ansökningsdag till det fasta startdatum som passar dig. Vilka datum som gäller ser du i kurskatalogen och du söker den kurs som är märkt "Kursstart för dig som är ny elev". Alla kurser du söker kommer få samma startdatum, men detta justerar du tillsammans med din skola när du börjat så att det passar din planering.

Vi behandlar din ansökan först när den är komplett, det vill säga när vi har tillgång till alla dina betyg, när eventuell nivåbedömning är gjord och när du träffat studie- och karriärvägledare ifall detta finns som ett krav.

Ansökan ska vara komplett senast sista kompletteringsdag, som är en vecka efter sista ansökningsdag (se kurskatalogen). Handlingar, exempelvis betygskopior, ska vara inkomna till Kompetenscentrum senast sista kompletteringsdag. Du kommer att få en kallelse till en obligatorisk introduktion från skolan du valt, efter sista kompletteringsdag.

Du som är pågående elev
Du kan välja att lägga till nya kurser till din studieplan, kurser som börjar när den sista kursen i pågående studieplan är klar. Om du vill lägga till nya kurser till din studieplan, gör du en ansökan till den kurs som är märkt "Kursstart för dig som är pågående elev".  

Sista ansökningsdag är alltid 4 veckor innan startdatum och sista kompletteringsdag är alltid 3 veckor innan startdatum. Sista kompletteringsdag innebär att ansökan ska vara komplett och alla handlingar ska vara inkomna till Kompetenscentrum senast sista kompletteringsdag. Om du missar att lämna in ansökan i tid, måste du vänta till nästa nystart vilket innebär att du kan få ett oönskat uppehåll i dina studier.
Om det är aktuellt, tex om du byter skola, kommer du få en kallelse till en obligatorisk introduktion från skolan du valt efter sista kompletteringsdag.

Direktlänk till webbansökan

Söka vuxenutbildning i annan kommun

Så här gör du om du är folkbokförd i Kungsbacka kommun och vill söka vuxenutbildning i en annan kommun:

Söka till vuxenutbildning i någon av Göteborgsregionens kommuner

Mölndal, Härryda, Göteborg, Partille, Öckerö, Lerum, Ale, Alingsås, Kungälv, Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn. 

Du gör en ansökan till den kommun där du vill läsa. Den kommunen frågar sedan vuxenutbildningen i Kungsbacka om de vill betala för den utbildning du sökt.

Söka till vuxenutbildning i kommun utanför Göteborgsregionen

Ansökan (inklusive obligatoriska bilagor) lämnas på, eller skickas till Kompetenscentrum. Adress hittar du här.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. Komplett ifylld ansökningsblankett från den kommun som genomför utbildningen. Om kommunen använder webbansökan skriver du ut ansökan du gjort digitalt.
  2. Kopia på betyg för all tidigare utbildning du läst.
  3. Information om vilken utbildning du söker och vem som är utförare (ex genom utskrift från webben).
  4. Kursplan för sökt utbildning, där det framgår vilka kurser/kurskoder som ingår i utbildningen. Om du inte hittar kursplan på webben, kontakta den vuxenutbildning som tillhandahåller utbildningen. 

 

Söka övriga utbildningar:

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se