Foto: Jessica Nilsson

Samhällsorientering för nyanlända

Vi erbjuder samhällsorientering på modersmålen för nyanlända flyktingar och invandrare. I dagsläget kan vi erbjuda kursen på amarinja, arabiska, persiska, ryska, somaliska och tigrinja även andra språk kan vara aktuella.

Kursinnehållet är indelat i tio teman, och tar upp frågor som berör samhället. Här är några teman i urval:

  • Att komma till Sverige
  • Att umgås i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas
  • Att påverka

Begreppet  demokrati  går som en röd tråd i kursen. Kursens upplägg består av föreläsningar, studiebesök och diskussioner. Kursen leds av Kompetenscentrums samhällskommunikatörer. 

Kursen är på 30 tillfällen ges på Kompetenscentrum.
Du kan börja när du vill och du anmäler dig till hans-olov.lundin@kungsbacka.se eller på telefon: 0300-83 54 06.

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se