Astar

Utbilda dig inom vård och omsorg och få möjligheten att jobba på sjukhus, vårdcentraler samt äldreboenden som undersköterska. vi utbildar dig som vill jobba nära patienter och vårdtagare.

Efter en utbildning till undersköterska kan du arbeta inom sjukvård, hemtjänst och äldrevård. Fokus i arbetet är omvårdnad av människor som är sjuka eller behöver hjälp och stöd av andra anledningar. Man jobbar nära patienten och därför är det viktigt att ha ett stort människointresse, tålamod samt förmåga att förstå patienternas situation. 

På den grundläggande utbildningen lär du dig alla baskunskaper som är bra att kunna inom yrket. Till exempel puls- och blodtrycksmätning samt enklare provtagning.  Andra arbetsuppgifter som du får lära dig är praktisk läkemedelsadministration, akut omhändertagande vid skada samt hjärt- och lungräddning. För att kunna läsa vidare på en påbyggnadsutbildning behöver du också ha läst kurserna på grundutbildningen

Astars verksamhet vilar på tre övergripande principer:

Ett individanpassat lärande – Vi har hög tilltro till individen och hennes förmågor. Tillsammans hjälper vi dig att utveckla dina talanger för att bli en stjärna.

Värdeskapande relationer – Vi ska ha branschens bästa värdskap mot varandra, mot vår omvärld, men framförallt mot våra blivande stjärnor – våra elever och kursdeltagare.

Ett verklighetsnära förhållningssätt – Vi har ett nära samarbete med näringslivet och ett verklighetsnära förhållningssätt i allt vi gör.

Vi skapar en studieplan som passar just dig och dina mål

Våra utbildningar genomförs med hög flexibilitet, och anpassas utifrån din individuella studieplan samt mål. Utbildningarna löper över hela året utan avbrott, och detta ger er möjlighet att nå uppsatta mål snarast möjligt. Utbildningen sker med hjälp av litteratur, digital lärplattform, föreläsningar och praktiska övningar. Under delar av utbildningen (ca 8 v) kommer du att göra praktik ute på olika arbetsplatser. 


För mer information:

Mer information på: www.astar.se

Kontakta gärna:
Maria Säll 0736-73 92 72
maria.sall@astar.se