Vanliga frågor

   

Har jag möjlighet att få studiestöd/studiemedel?

 

Vad gör jag om jag blir sjuk eller är hemma för vård av barn?

 

Vad gör jag om jag skadar mig under min utbildning?

 

Hur får jag kontakt med en studie- och karriärvägledare?

 

Hur gör jag en ansökan?

 

Vilka betyg ska jag lämna in?

 

Hur går det med min ansökan?

 

Hur går antagningen till?

 

Hur väljer jag skola?

 

Jag har fått ett brev från CSN, vad betyder det?

 

Hur lämnar jag återbud till en kurs/kurspaket jag är antagen till?

 

Hur avbryter jag en pågående kurs/kurspaket?

 

Hur får jag ut mitt betyg?

 

Kan jag läsa upp ett betyg?

 

Kan jag förlänga en kurs?

 

Hur ändrar jag studietakt och hur påverkas mitt studiemedel?

 

Kan jag få extra stöd?

 

Kan jag överklaga ett beslut?

 

Kostar det något att studera?

 

Vad gör jag om jag vill studera något som inte finns presenterat i utbudet?

 

Jag vill komplettera till UHR (Universitets- och högskolerådet),
hur gör jag?

 

Kan jag skriva tentor på Kompetenscentrum?

 

Vad räknas som fusk och plagiat när jag studerar?

 

Vad händer om jag fuskar eller plagierar när jag studerar?

 

Sista dag att läsa inför komplettering

 

Var lämnar jag synpunkter/elevklagomål?


Vilka gymnasieexamina kan jag läsa genom vuxenutbildningen?