Jag har fått ett brev från CSN, vad betyder det?

I första hand ringer du själv till CSN för att få en förklaring till innehållet i brevet, telefon 0771-27 60 00.