Kan jag förlänga en kurs?

Nej, du kan inte förlänga en kurs, men du har möjlighet att ändra studietakt om du
har mer än 50 procent kvar av kurstiden. Om mer än 50 procent av kursen är gjord beviljas ingen sänkning av studietakten.