Kan jag få extra stöd?

Ja det kan du om det finns ett behov. Vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun är till för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

Det kan vara fysiska, psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella begränsningar av en funktionsförmåga och/eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läs mer här