Vad gör jag om jag vill studera något som inte finns presenterat i utbudet?

Du är välkommen till oss med dina önskemål även utanför det ordinarie utbudet. 
Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt tillmötesgå behov. 

Kontakta oss gärna på : 
vuxenutbildning@kungsbacka.se