Vad räknas som fusk och plagiat när jag studerar?

Med fusk menas att du använder otillåtna hjälpmedel t.ex. fusklappar, mobiltelefon, surfplatta eller på något annat sätt försöker vilseleda vid en bedömningssituation. Att plagiera menas att du använder texter, diagram, bilder och tabeller som någon annan har skapat och som du menar att du är upphovsman till.

För att du ska veta vad som räknas som fusk och plagiat informerar din skola dig vid introduktion till kurser som du läser via vuxenutbildningen i Kungsbacka vad som räknas som fusk och plagiat. Skolan informerar dig om vilka hjälpmedel som du kan använda dig av när du skriver prov och hur du ska skriva så att dina texter inte räknas som plagiat.