Vad händer om jag fuskar eller plagierar när jag studerar?

Om lärare misstänker att du fuskat eller plagierat anmäler läraren detta till rektor för Vuxenutbildningen i Kungsbacka. Resultatet av fusk eller plagiat kan bli att ditt kursmoment stryks eller din kurs inte bedöms.

Vid upprepat fusk eller plagiat kan du stängas av från studier vid vuxenutbildningen i upp till två år.
Disciplinära åtgärder regleras av: 5 kap. 17 och 18 §§ skollagen (2010:800)§