När är sista dag att läsa inför komplettering

Om du ska komplettera med betyg till Antagning.se så är sista dag att läsa en kurs vecka 21 för komplettering till höstterminsstarten och vecka 45 för komplettering till vårterminsstarten.