Vilka gymnasieexamina kan jag läsa genom vuxenutbildningen?

I Kungsbacka kan du ta ut följande gymnasieexamina: Ekonomi-, Estetiska-, Handels och administrations-, Humanistiska-,  Naturvetenskaps, Samhällsvetenskaps-, Teknik- och Vård och omsorgsprogrammet.

Tag gärna hjälp av våra studie- och karriärvägledare när du planerar en gymnasieexamen. Här är en länk till deras öppettider