Vad gör jag om jag skadar mig under min utbildning?

Om du skadar dig under din utbildning ska du själv söka läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Anmäla skadan på telefon till det försäkringsbolag som  kommunen har av tal med. Länk till försäkringsbolaget Kom ihåg att spara alla originalkvitton.


Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska avtalat försäkringsbolag kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via avtalat försäkringsbolags webbplats eller via deras e-post. Efter bekräftelse från avtalat försäkringsbolag kan beställning av taxiresor göras.

Läs mer om olycksfallsförsäkring på Kungsbacka kommuns webbplats