Vilka betyg ska jag lämna in?

För att vuxenutbildningen ska kunna bedöma att du kan antas till de kurser du söker, måste du skicka in kopior på betyg från alla utbildningar du tidigare läst. Så som grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, högskola/universitet, KY/YH, utländsk utbildning med mera.

Om du har en utländsk utbildning som är bedömd av VHS/UHR, ska du även skicka in en kopia på bedömningen.