Hur går antagningen till?

Kompetenscentrum erbjuder 11 starter per år, med kursstart tredje måndagen varje månad för nya elever. Vi har ingen nystart i juli månad. För elever som vill förlänga sin pågående studieplan sker antagning kontinuerligt.

Du är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasiet.

Antalet platser inom gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka är begränsat. Om inte alla behöriga sökande kan tas emot görs ett urval. Företräde ges då till de personer som har kort tidigare utbildning. Vid urvalet granskas därför den sökandes tidigare utbildning och mål med studierna.

Du är behörig att söka grundläggande vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper kursen ger. Alla som söker till grundläggande vuxenutbildning är garanterade plats.

Mer information om antagning och urval hittar du här